Skogsmarkspreget historisk silt- og leirskred

TG01-42

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • AD ØKOLOGISK DIFFERENSIERING

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
   Økologisk differensiert mark med skogsmarkspreg
  • E
 • LM PERMAFROST

  • 0
   Uten permafrost
  • A
   Permafrost med tynt aktivt lag
 • LM LØSMASSETYPE

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
   Massetransportert materiale
  • G
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
   Svært kalkrik
  • i
  • j
 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
   Leire
  • B
   Silt
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Skogsmarkspreget historisk silt- og leirskred inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK