Turbid elvesedimentbunn

OA02-20

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
   Svært kalkfattig
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
   Svakt intermediær
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
   Svært kalkrik
  • i
  • j
 • LM NÆRINGSTILFØRSELSTILLEGG

  • 0
   Uten preg av næringstilførselstillegg
  • a
   Litt preget av næringstilførselstillegg
  • b
   Klart preget av næringstilførselstillegg
  • c
 • LM HUMUSINNHOLD

  • 0
   Klar
  • a
   Temmelig klar
  • b
   Litt humøs
  • c
   Humøs
  • y
   Svært humøs
 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
   Leire
  • B
   Silt
  • C
   Sand
  • D
   Grus
  • E
   Stein
  • F
   Blokk
  • G
   Stor blokk
  • H
   Kjempeblokk og fast fjell
 • LM TURBIDITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Turbid
  • y
   Svært turbid
 • AD VEGETASJONSDIFFERENSIERING PÅ FERSKVANNSSEDIMENTBUNN

  • 0
   Uten differensiert vegetasjon
  • A

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Turbid elvesedimentbunn inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK