Svært kalkfattig steinbunn i klar elv

OA02-05

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM TURBIDITET

  • 0
   Klar
  • a
   Litt turbid
  • b
   Klart turbid
  • c
  • y
 • LM NÆRINGSTILFØRSELSTILLEGG

  • 0
   Uten preg av næringstilførselstillegg
  • a
   Litt preget av næringstilførselstillegg
  • b
   Klart preget av næringstilførselstillegg
  • c
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
 • LM HUMUSINNHOLD

  • 0
   Klar
  • a
   Temmelig klar
  • b
  • c
  • y
 • LM GROTTEBETINGET SKJERMING

  • 0
   Åpent og eksponert
  • a
   Overheng
  • b
   Grotteinngang
  • c
   Midtre deler av dyp grotte
  • d
   Indre deler av dyp grotte
  • y
 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
   Stein
  • F
   Blokk
  • G
  • H

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Svært kalkfattig steinbunn i klar elv inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK