Svært kalkfattig steinbunn i klar elv

map OA02-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new