Finmaterialfattig overveiende uorganisk marin sandbunn i øvre hydrolittoral til nederste geolittoral

MA04-06

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM TØRRLEGGINGSVARIGHET

  • 0
  • a
  • b
   Øvre hydrolittoral
  • c
   Nederste geolittoral / nederste landstrandbelte / nedre mykmatte
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
  • k
  • l
  • y
 • LM SUBSTRATTYPE

  • 0
   Overveiende uorganisk substrat
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
 • LM FINMATERIALINNHOLD

  • 0
   Uten finmateriale
  • a
   Finmaterialfattig
  • b
  • c
  • d
  • y
 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
  • B
  • C
   Sand
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Finmaterialfattig overveiende uorganisk marin sandbunn i øvre hydrolittoral til nederste geolittoral inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK