Finmaterialfattig uorganisk sand, skjellsand, rugl- og grusbunn i fjærebeltet

map MA04-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new