Upløyd jordbruksmark med intensivt hevdpreg

map TO04-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new