Upløyd jordbruksmark med intensivt hevdpreg

map TO04-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new