Svært intensivt høstet jordbruksmark med utjevnet overflate

map TO04-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new