Intensivt høstet jordbruksmark uten markbearbeiding

map TO04-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new