Svært intensivt høstet og overgjødslet oppdyrket varig eng

map TO03-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new