Intensivt høstet og sterkt gjødslet oppdyrket varig eng

map TO03-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new