Intensivt høstet og ugjødslet til temmelig sterkt gjødslet oppdyrket varig eng

map TO03-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new