Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg

map TO02-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new