Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg

map TO02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new