Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg

map TO02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new