Vegkanter, plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg

map TN03-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new