Vegkanter, plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg

map TN03-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new