Vegkanter, plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg

map TN03-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new