Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark

map TN01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new