Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark

map TN01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new