Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark

map TN01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new