Sterkt endret skogsmark i mellomsuksesjonsstadium

map TM06-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new