Sterkt endret skogsmark etter markinngrep

map TM06-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new