Sterkt endret skogsmark etter markinngrep

map TM06-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new