Ny løs fastmark på drenert nedbørsmyr

map TM05-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new