Ny løs fastmark på tørrlagt innsjøbunn

map TM04-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new