Ny løs fastmark på tørrlagt innsjøbunn

map TM04-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new