Sterkt endret fastmark av løst, sterkt modifisert eller syntetisk substrat

map TM03-M050-04

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new