Sterkt endret fastmark med dekke av jord eller blandet sediment

map TM03-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new