Sterkt endret fastmark av ikke-konsolidert løst, sterkt modifisert eller syntetisk substrat

map TM03-M020-06

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new