Sterkt endret fastmark av løst, sterkt modifisert eller syntetisk substrat

map TM03-M020-05

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new