Sterkt endret fastmark av fint organisk avfall

map TM03-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new