Sterkt endret fastmark med dekke av leire til grus

map TM03-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new