Sterkt endret fastmark med dekke av jord eller blandet sediment

map TM03-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new