Sterkt endret fastmark av ikke-konsolidert løst, sterkt modifisert eller syntetisk substrat

map TM03-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new