Sterkt endret fastmark av grovt organisk avfall

map TM03-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new