Sterkt endret fastmark av fint organisk avfall

map TM03-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new