Sterkt endret fastmark av substrat preget av kjemisk påvirkning

map TM03-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new