Sterkt endret fastmark med dekke av sand og grus

map TM03-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new