Sterkt endret fastmark med dekke av leire og silt

map TM03-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new