Sterkt endret fastmark med dekke av jord eller blandet sediment

map TM03-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new