Ny hard fastmark på tørrlagt elvebunn

map TM02-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new