Ny hard fastmark på tørrlagt innsjøbunn

map TM02-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new