Ny hard fastmark på tørrlagt elvebunn

map TM02-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new