Ny hard fastmark på tørrlagt elvebunn

map TM02-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new