Ny hard fastmark på tørrlagt innsjøbunn

map TM02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new