Hard sterkt endret fastmark av sterkt modifisert eller endret substrat

map TM01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new