Sterkt kalkrik ny eng med semi-naturlig preg

map TL01-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new