Kalkfattig til litt kalkrik ny eng med semi-naturlig preg

map TL01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new